¿re-salada?

¡Asóciate,
forma
parte do
sal!

Quen pode ser unha Muller Salgada? Calquera muller vinculada de maneira persoal, laboral ou profesional ao mar que viva en Galicia ou realiza a súa actividade nesta comunidade. Tamén poden asociarse organizacións (persoas xurídicas) como empresas, asociacións ou outros colectivos con domicilio social en Galicia. Neste caso, formarán parte de Mulleres Salgadas soamente as mulleres que integran esa organización, representadas por unha delas.
asociate-2